cauta   
HomeDespre noiDocumenteLegaturiMediaAnunturiImplica-teProgram de ActivitateContact
Statutul PNŢCDInscrie-te in PNCTDFormulare
Statutul PNŢCD

Capitolul VII
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL VIIDISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE Art.1. Desemnarea candidaţilor la funcţii publice (1)  În cazul candidaturilor pentru funcţii publice care se ocupă pr ...
Capitolul VI
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL VIPATRIMONIUL PARTIDULUI Art.1. Gestionarea patrimoniului (1)  Gestionarea patrimoniului Partidului se face în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul statut şi reg ...
Capitolul V
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL VALTE FORURI ALE PARTIDULUI Secţiunea I  FORURILE EXECUTIVE Art.1. Secretariatul general (1)  Secretariatul general al partidului are următoarele atribuţii: a)  ...
Capitolul IV
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL IVFORURILE DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI Secţiunea I  DISPOZIŢII COMUNE Art.1. Forurile de conducere 1  Partidul, la nivel naţional şi al structurilor organizator ...
Capitolul III
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL IIIORGANIZAŢIILE PARTIDULUI Art.1. Organizaţiile Partidului 1  Partidul este organizat la nivel naţional, fiind constituit din următoarele organizaţii teritoria ...
Capitolul II
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL IIMEMBRII PARTIDULUI Secţiunea I  DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Membrii 1  Poate deveni membru al Partidului orice persoană fizică, indiferent de rasă, sex, ...
Capitolul I
Vineri, 08 Ianuarie 2010
STATUTUL Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat CAPITOLUL IDISPOZIŢII GENERALE PREAMBUL Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, den ...


Cele mai

 

Capitolul I

Vineri, 08 Ianuarie 2010STATUTUL

Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

PREAMBUL

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, denumit în continuare Partidul, este rezultatul comasării dintre Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat – PNŢCD şi Uniunea pentru Reconstrucţia României – URR, în baza comunităţii doctrinare creştin-democrate.

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, continuator al Partidului Naţional Ţărănesc, partid rezultat la rândul său din fuziunea dintre Partidul Naţional Român din Transilvania şi Partidul Ţărănesc din Vechiul Regat, aduce în noul partid un patrimoniu politic, istoric şi de relaţii internaţionale:

·          politic – un proiect de societate constituită pe valorile creştin democrate de persoană, colectivitate umană, tradiţie, umanism creştin, proiect convergent cu principiile naţional ţărăniste de democraţie, dreptate socială, morală creştină şi patriotism luminat;

·          istoric – un trecut de luptă pentru înfăptuirea unităţii naţionale, de acţiune antitotalitară în slujba valorilor tradiţionale şi democratice ale poporului român evidenţiată prin jertfele date de membrii acestui partid în lupta împotriva regimului comunist dictatorial şi colaboraţionist cu ocupantul sovietic;

·          relaţii internaţionale – apartenenţa la structurile organizatorice internaţionale ale democraţiei creştine ca membru cu drepturi depline în Internaţionala Creştin Democrată şi ca membru asociat, până la integrarea în Uniunea Europeană, al Partidului Popular European.

Uniunea pentru Reconstrucţia României – URR aduce în noul partid pragmatismul, tinereţea şi dinamismul unui partid modern organizat, în spiritul principiului „FIECARE CONTEAZÔ, cu obiectivele sale:

·          realizarea în România a unui puternic partid şi a unui larg curent politic popular creştin democrat;

·          promovarea tradiţiilor şi valorilor culturale ale tuturor cetăţenilor României;

·          respectarea şi garantarea drepturilor fundamentale ale omului (stipulate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului) şi ale cetăţeanului, în conformitate cu Constituţia României;

·          garantarea proprietăţii private şi încurajarea iniţiativei particulare ca motor al progresului economic în condiţii de concurenţă liberă;

·          accesul liber şi egal la şanse de realizare personală (materială, spirituală, profesională şi socială) pentru fiecare membru al societăţii;

·          întărirea autorităţii instituţiilor statului şi respectarea ordinii de drept de către fiecare cetăţean, indiferent de funcţia pe care o ocupă, poziţia socială sau averea sa;

·          crearea unui sistem politic modern, performant, care să administreze în mod eficient viaţa economică şi socială în beneficiul cetăţenilor români.

Art.1. Cadrul legal

(1)  Partidul este persoană juridică română de drept public, înregistrată ca partid politic, rezultată din asocierea liberă a cetăţenilor români cu drept de vot care aderă la principiile, doctrina, programul şi statutul Partidului.

(2)  Partidul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia României, legislaţia română în vigoare, prezentul statut şi regulamentele interne.

Art.2. Elementele de identificare ale Partidului

(1)  Denumirea partidului este Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, prescurtat PNŢCD.

(2)  Semnul permanent al Partidului este cel prezentat în Anexa 1 a prezentului statut. El reprezintă un ochi stilizat din trei elemente: arcul superior, irisul şi arcul inferior de culoare albastru închis.

(3)  Semnul permanent se foloseşte împreună cu denumirea partidului "PNŢCD" aşa cum este reprezentat în Anexa 1 – de culoare albastru închis, cu caractere drepte, proporţionale, acoperind toată lăţimea semnului sub care este poziţionat.

(4)  Semnul electoral este identic cu semnul permanent al Partidului cu toate elementele de culoare neagră. Semnul electoral poate fi modificat prin hotărârea Comitetului Naţional de Conducere, care va fi comunicată Biroului Electoral Central, în conformitate cu legea.

(5)  Sediul central al Partidului este în Bucureşti, B-dul Carol I, nr. 24, sectorul 2.

Art.3. Obiectivele şi scopul partidului

Obiectivele partidului sunt exclusiv de natură politică, în scopul dezvoltării societăţii româneşti, realizării economiei de piaţă, consolidării statului de drept, combaterii ideologiilor totalitare, integrării europene şi euroantlantice, prin promovarea doctrinei creştin-democrate şi punerea în aplicare a programului său politic.

Art.4. Principiile Partidului

(1)  Principiile doctrinare ale Partidului sunt: morala creştină, libertatea, dreptatea socială, democraţia, patriotismul luminat, personalismul, solidaritatea şi subsidiaritatea.

(2)  Principiile de organizare şi funcţionare ale Partidului sunt: unitate şi autonomie, iniţiativă şi cooperare, responsabilitate şi disciplină, competenţă şi moralitate, eficienţă, transparenţă, pragmatism şi valorificarea tradiţiei, în scopul realizării unui partid puternic şi modern.

Art.5. Organizarea şi reprezentarea Partidului

(1)  Partidul este organizat pe unităţi administrativ-teritoriale şi, după caz, subdiviziuni ale acestora.

(2)  În relaţiile cu autorităţile publice şi terţii, Partidul este reprezentat de preşedintele Partidului, iar la nivelul structurilor organizatorice, de preşedinţii de organizaţii, în limita competenţelor prevăzute de statut şi de regulamentele interne.

Art.6. Legătura Partidului cu alte partide

(1)  Partidul promovează colaborarea cu alte partide democratice din ţară, pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale.

(2)  Partidul, în calitate de membru al Partidului Popular European şi al Internaţionalei Creştin Democrate, conlucrează şi acţionează împreună cu celelalte partide creştin-democrate, populare şi conservatoare, pentru înfăptuirea valorilor, principiilor şi obiectivelor comune.

Art.7. Legătura Partidului cu alte instituţii şi organizaţii

(1)  Partidul colaborează cu societatea civilă şi Biserica în vederea realizării obiectivelor majore ale societăţii româneşti de natură spirituală, morală şi socială.

(2)  Partidul colaborează, la nivel central şi teritorial, cu sindicatele şi patronatele în vederea realizării armoniei şi solidarităţii sociale şi dezvoltării unei economii capitaliste eficiente.

(3)  În acelaşi scop, Partidul are relaţii speciale cu organizaţiile sindicale şi patronale de orientare creştin-democrată.DOWNLOAD
Statutul PNTCD
Ultimele


SATU MAREDespre noiDocumenteLegaturiMediaAnunturiImplica-teProgram de Activitate
Servicii de Gazduire Web si Inregistrare Domenii prin Claus Web srl, Satu Mare, 440080, Corvinilor, 5/D8, tel/fax: +40.261768580