cauta   
HomeDespre noiDocumenteLegaturiMediaAnunturiImplica-teProgram de ActivitateContact
Statutul PNŢCDInscrie-te in PNCTDFormulare
Statutul PNŢCD

Capitolul VII
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL VIIDISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE Art.1. Desemnarea candidaţilor la funcţii publice (1)  În cazul candidaturilor pentru funcţii publice care se ocupă pr ...
Capitolul VI
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL VIPATRIMONIUL PARTIDULUI Art.1. Gestionarea patrimoniului (1)  Gestionarea patrimoniului Partidului se face în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul statut şi reg ...
Capitolul V
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL VALTE FORURI ALE PARTIDULUI Secţiunea I  FORURILE EXECUTIVE Art.1. Secretariatul general (1)  Secretariatul general al partidului are următoarele atribuţii: a)  ...
Capitolul IV
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL IVFORURILE DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI Secţiunea I  DISPOZIŢII COMUNE Art.1. Forurile de conducere 1  Partidul, la nivel naţional şi al structurilor organizator ...
Capitolul III
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL IIIORGANIZAŢIILE PARTIDULUI Art.1. Organizaţiile Partidului 1  Partidul este organizat la nivel naţional, fiind constituit din următoarele organizaţii teritoria ...
Capitolul II
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL IIMEMBRII PARTIDULUI Secţiunea I  DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Membrii 1  Poate deveni membru al Partidului orice persoană fizică, indiferent de rasă, sex, ...
Capitolul I
Vineri, 08 Ianuarie 2010
STATUTUL Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat CAPITOLUL IDISPOZIŢII GENERALE PREAMBUL Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, den ...


Cele mai

 

Capitolul V

Vineri, 08 Ianuarie 2010CAPITOLUL V
ALTE FORURI ALE PARTIDULUI

Secţiunea I  FORURILE EXECUTIVE

Art.1. Secretariatul general

(1)  Secretariatul general al partidului are următoarele atribuţii:

a)       coordonează organizarea tuturor structurilor din partid;

b)      asigură circulaţia rapidă a informaţiei între conducerea naţională şi organizaţiile teritoriale;

c)       ţine evidenţa tuturor organizaţiilor şi a membrilor partidului;

d)      răspunde de sistemul informaţional la nivel naţional şi de activitatea aparatului central de lucru;

e)      organizează şedinţele Comitetului Naţional de Conducere şi ale Biroului Naţional de Conducere;

f)        verifică informaţiile din memoriile adresate conducerii centrale, informează conducerea centrală şi propune soluţii de rezolvare;

g)       evaluează activitatea membrilor birourilor de conducere la nivel judeţean, în baza grilei naţionale de evaluare;

h)      îndeplineşte orice atribuţii prevăzute în statut sau încredinţate de forurile de conducere ale partidului.

(2)  Secretariatul general este condus de secretarul general, care este ajutat în activitatea sa de un secretar general adjunct şi de secretari executivi.

Art.2. Secretariatul organizaţiilor Partidului

La nivelul organizaţiilor judeţene, al municipiului Bucureşti, de sector şi speciale secretarii executivi şi ceilalţi salariaţi sunt numiţi de către preşedinţii organizaţiilor respective, la propunerea secretarilor organizaţiilor, iar numărul şi atribuţiile acestora sunt aprobate de birourile de conducere ale organizaţiilor.

Secţiunea II  FORURILE JURISDICŢIONALE ŞI DE CONTROL

Art.3. Juriile de onoare, disciplină şi arbitraj

(1)  Juriul de onoare, disciplină şi arbitraj este forul jurisdicţional şi de arbitraj care judecă şi soluţionează diferendele dintre membrii Partidului care afectează onoarea şi prestigiul Partidului sau ale membrilor săi, disciplina şi ordinea în Partid.

(2)  Juriul este compus din 5-13 membri aleşi de congres. Membrii biroului de conducere şi ai secretarii generali adjuncţi nu pot face parte din juriul la acelaşi nivel.

(3)  Juriul judecă în complet de trei membri în primă instanţă sau apelul împotriva deciziei unui birou.

(4)  Juriul judecă în complet de cinci membri apelul împotriva deciziei unui complet al său de trei membri.

(5)  La nivelul organizaţiilor judeţene şi de sector vor fi alese jurii de onoare, disciplină şi arbitraj cu organizare şi funcţionare similară cu cea a juriului de onoare, disciplină şi arbitraj la nivel naţional.

Art.4. Comisia centrală de contestaţii

(1)  Comisia centrală de contestaţii soluţionează contestaţiile împotriva neregulilor în desfăşurarea alegerilor forurilor de conducere ale organizaţiilor judeţene, de sector, a municipiului Bucureşti şi speciale la nivel naţional şi apelurile împotriva modului de rezolvare a contestaţiilor de către birourile de conducere judeţene sau de sector, formulate împotriva neregulilor în desfăşurarea alegerilor la nivelul organizaţiilor sau filialelor din subordine.

(2)  Comisia centrală de contestaţii este compusă din şapte membri aleşi de către Comitetul Naţional de Conducere dintre membrii săi. Comisia este condusă de către un preşedinte, membru al Biroului Naţional de Conducere şi un vicepreşedinte.

(3)  Lucrările comisiei se desfăşoară într-un complet format din trei membri, prezidat de preşedintele sau vicepreşedintele comisiei, a cărei compunere este stabilită de preşedintele comisiei. Lucrările se finalizează prin hotărâri care se comunică contestatarilor sau, după caz, apelanţilor, precum şi organizaţiilor în cauză.

Art.5. Comisia centrală de cenzori

(1)  Comisia centrală de cenzori are următoarele atribuţii:

a)       verifică toate gestiunile partidului;

b)      certifică darea de seamă contabilă anuală;

c)       exercită alte atribuţii prevăzute de lege pentru comisiile de cenzori.

(2)  Comisia centrală de cenzori se compune dintr-un număr impar de membri, dintre care un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi de către Comitetul Naţional de Conducere. Membrii comisiei nu pot face parte din Biroul Naţional de Conducere.

Art.6. Comisiile de cenzori ale organizaţiilor teritoriale

(1)  Comisia de cenzori judeţeană, a municipiului Bucureşti sau locală verifică modul de administrare şi de gestiune a organizaţiei.

(2)  Comisia se compune din trei membri, dintre care un preşedinte, aleşi de către Comitetul de Conducere Judeţean, Comitetul municipiului Bucureşti sau Comitetul Local, în prima şedinţă de după alegeri. Membrii comisiei nu pot face parte din biroul de conducere al organizaţiei.

Secţiunea III  FORURILE DE POLITICI, PROGRAME ŞI DOCTRINĂ

Art.7. Departamentele de politici, programe şi doctrină

(1)  Departamentele de politici, programe şi doctrină sunt organizate pe domenii de activitate, după modelul structurii guvernamentale şi funcţionează pe lângă Biroul Naţional de Conducere, pe baza unui regulament aprobat de acesta.

Departamentele de politici, programe şi doctrină sunt coordonate de preşedintele Comitetului Naţional de Conducere, ajutat de alţi membri ai Biroului Naţional de Conducere şi de alţi specialişti, membri ai Partidului, care au atribuţii de coordonare pe domenii de activitate. În subordinea acestora, Biroul Naţional de Conducere poate desemna directori coordonatori şi şefi de departamente.DOWNLOAD
Statutul PNTCD
Ultimele


SATU MAREDespre noiDocumenteLegaturiMediaAnunturiImplica-teProgram de Activitate
Servicii de Gazduire Web si Inregistrare Domenii prin Claus Web srl, Satu Mare, 440080, Corvinilor, 5/D8, tel/fax: +40.261768580