cauta   
HomeDespre noiDocumenteLegaturiMediaAnunturiImplica-teProgram de ActivitateContact
Statutul PNŢCDInscrie-te in PNCTDFormulare
Statutul PNŢCD

Capitolul VII
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL VIIDISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE Art.1. Desemnarea candidaţilor la funcţii publice (1)  În cazul candidaturilor pentru funcţii publice care se ocupă pr ...
Capitolul VI
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL VIPATRIMONIUL PARTIDULUI Art.1. Gestionarea patrimoniului (1)  Gestionarea patrimoniului Partidului se face în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul statut şi reg ...
Capitolul V
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL VALTE FORURI ALE PARTIDULUI Secţiunea I  FORURILE EXECUTIVE Art.1. Secretariatul general (1)  Secretariatul general al partidului are următoarele atribuţii: a)  ...
Capitolul IV
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL IVFORURILE DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI Secţiunea I  DISPOZIŢII COMUNE Art.1. Forurile de conducere 1  Partidul, la nivel naţional şi al structurilor organizator ...
Capitolul III
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL IIIORGANIZAŢIILE PARTIDULUI Art.1. Organizaţiile Partidului 1  Partidul este organizat la nivel naţional, fiind constituit din următoarele organizaţii teritoria ...
Capitolul II
Vineri, 08 Ianuarie 2010
CAPITOLUL IIMEMBRII PARTIDULUI Secţiunea I  DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Membrii 1  Poate deveni membru al Partidului orice persoană fizică, indiferent de rasă, sex, ...
Capitolul I
Vineri, 08 Ianuarie 2010
STATUTUL Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat CAPITOLUL IDISPOZIŢII GENERALE PREAMBUL Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, den ...


Cele mai

 

Capitolul VI

Vineri, 08 Ianuarie 2010CAPITOLUL VI
PATRIMONIUL PARTIDULUI

Art.1. Gestionarea patrimoniului

(1)  Gestionarea patrimoniului Partidului se face în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul statut şi regulamentul financiar-contabil al Partidului, de către Biroul Naţional de Conducere, de către birourile de conducere ale organizaţiilor judeţene şi al municipiului Bucureşti şi de către organizaţiile locale care au gestiune proprie.

(2)  Partidul poate deţine bunuri mobile şi imobile care sunt necesare activităţilor sale specifice.

(3)  Operaţiunile de încasări şi plăţi ale Partidului şi ale organizaţiilor sale se efectuează în numerar şi prin conturi în lei şi în valută, deschise la bănci cu sediul în România, potrivit legii.

(4)  Încadrarea salariaţilor şi remunerarea acestora se face cu respectarea legislaţiei în vigoare. Membrii Partidului care ocupă funcţii politice de conducere în Partid nu pot fi remuneraţi pentru activitatea lor de conducere.

(5)  Ziarele, revistele, publicaţiile, editurile şi posturile de radio-televiziune ale Partidului se bucură de autonomie gestionară şi administrativă, dar nu au personalitate juridică distinctă de cea a Partidului.

(6)  Activitatea financiar-contabilă, la toate nivelurile, este supusă controlului comisiilor de cenzori prevăzute de statut.

(7)  Trezorierul Partidului coordonează activitatea departamentului financiar-contabil şi a trezorierilor organizaţiilor şi propune conducerii Partidului soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei financiare.

(8)  Sursele de finanţare ale Partidului pot fi:

a)       cotizaţii ale membrilor;

b)      donaţii şi legate;

c)       venituri provenite din activităţi proprii;

d)      subvenţii de la bugetul de stat;

e)      contribuţii ale membrilor partidului, conform legii;

f)        alte surse, conform legii.

Art.2. Cotizaţii

(1)  Membrii Partidului au obligaţia de a plăti cel mai târziu la sfârşit de trimestru, cotizaţiile lunare stabilite de birourile de conducere judeţene sau de sector aferente trimestrului.

(2)  Organizaţiile de sector vor vărsa, din cotizaţiile încasate, sumele stabilite de Biroul de Conducere al municipiului Bucureşti către organizaţia municipiului Bucureşti.

(3)  Organizaţiile judeţene, a municipiului Bucureşti, locale care au gestiune proprie şi CRP vor vărsa o cotă din cotizaţiile încasate trezoreriei partidului, cota fiind stabilită de Comitetul Naţional de Conducere.

Art.3. Donaţii

Partidul, precum şi organizaţiile judeţene, a municipiului Bucureşti şi locale care au gestiune proprie pot primi donaţii sub formă de numerar, ori de bunuri mobile sau imobile, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

Art.4. Venituri din activităţi proprii

Veniturile provenite din activităţi proprii în conformitate cu legislaţia în vigoare vor fi utilizate conform hotărârilor Biroului Naţional de Conducere sau, după caz, ale birourilor de conducere ale organizaţiilor judeţene, al municipiului Bucureşti şi locale care au gestiune proprie, pentru veniturile proprii.

Art.5. Subvenţii

Subvenţiile primite de la bugetul de stat vor fi utilizate conform hotărârilor Biroului Naţional de Conducere, în condiţiile legii.DOWNLOAD
Statutul PNTCD
Ultimele


SATU MAREDespre noiDocumenteLegaturiMediaAnunturiImplica-teProgram de Activitate
Servicii de Gazduire Web si Inregistrare Domenii prin Claus Web srl, Satu Mare, 440080, Corvinilor, 5/D8, tel/fax: +40.261768580