cauta   
HomeDespre noiDocumenteLegaturiMediaAnunturiImplica-teProgram de ActivitateContact
FotografiiCasa Regala
Casa Regala

Ultim Omagiu Majestatii Sale Regele Mihai I al Romaniei
Miercuri, 13 Decembrie 2017
Discursul Regelui Mihai în Parlamentul româniei în 25.10.2011. Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, Sunt mai bine de şaizeci de ani de când m-am adre ...
Programul funeraliilor Regelui Mihai I al Romniei
Joi, 02 Iulie 2020
îășțâ12 decembrie 2017 Secretariatul Regal Biroul de Pres„ al Casei Majest„˛ii Sale este autorizat s„ transmit„ urm„toarele actualiz&bdquo ...


Cele mai

 

Programul funeraliilor Regelui Mihai I al Romniei

Joi, 02 Iulie 2020îășțâ

12 decembrie 2017

Secretariatul Regal

Biroul de Pres„ al Casei Majest„˛ii Sale este autorizat s„ transmit„ urm„toarele actualiz„ri ale programului funeraliilor Regelui Mihai I al Rom‚niei din ziua de s‚mb„t„, 16 decembrie privind orarul ceremoniilor funerare ?i traseul Trenului Regal:

Œn ziua de miercuri, 13 decembrie 2017, la ora 11.00, sicriul cu corpul neÓnsufle?it al Majest„?ii Sale Defuncte Regele Mihai I va ajunge la Aeroportul Otopeni, de unde va fi transportat cu ma?ina la Castelul Pele?. Evenimentul se va desf„?ura Ón prezen?a ?efului Familiei Regale, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei rom‚ne, ?i a membrilor Familiei Regale, a reprezentan?ilor institu?iilor Statului, ai Bisericii Ortodoxe ?i ai Casei Majest„?ii Sale. Presa va avea acces la ceremonie. Publicul nu va avea acces la eveniment.

Miercuri, 13 decembrie 2017, la ora 14.00, corpul neÓnsufle?it al Regelui va fi a?ezat Ón Holul de Onoare al Castelului Pele?. Majestatea Sa Custodele Coroanei ?i Familia Regal„ vor fi prezen?i la Sinaia. Programul vizitei oficialit„?ilor pentru a transmite condolean?e la Castelul Pele? este urm„torul:

Ora 14-15: Institu?ia Pre?edintelui Rom‚niei, Pre?edin?ia Republicii Moldova, Membrii Guvernului Rom‚niei ?i ai Guvernului Republicii Moldova, Membrii Parlamentului Rom‚niei ?i ai Parlamentului Republicii Moldova.
Ora 15-16: Reprezentan?ii Institu?iilor Statului, centrale ?i locale.
Ora 16-17: Reprezentan?ii Corpului Diplomatic, ai Uniunii Europene, NATO ?i ai Organiza?iilor Interna?ionale.
Ora 17-18: Reprezentan?ii Academiei Rom‚ne ?i Academiei de Stat a Republicii Moldova, ai Bisericii Ortodoxe, ai Bisericii Catolice ?i ai celorlalte institu?ii ale Credin?ei.
Accesul la Castelul Pele? se face pe baza listelor comunicate Ón prealabil Protocolului Regal de c„tre institu?iile mai sus amintite la adresa email ofiter.protocol@palatulelisabeta.ro.

Publicul nu va avea acces pe durata ?ederii sicriului la Domeniul Regal Sinaia. Presa va avea acces pe terasa Castelului Pele? ?i, Ón anumite intervale orare, Ón Holul de Onoare.

Miercuri, 13 decembrie 2017, la ora 18.00, corpul neÓnsufle?it al Majest„?ii Sale Defuncte va fi transportat de la Castelul Pele? la Sala Tronului din Palatul Regal (Calea Victoriei, nr. 49-53), unde va ajunge la ora 20.30. Ceremonia va avea caracter privat. Publicul ?i presa nu vor avea acces Ón Sala Tronului pe durata ceremoniei. Presa va avea acces doar la intrarea Ón Palatul Regal.

To?i cei care vor dori s„ depun„ flori ?i s„ se Ónchine la catafalcul Majest„?ii Sale Defuncte vor putea veni la Sala Tronului de la Palatul Regal:

Miercuri, 13 decembrie 2017, Óntre ora 21.00 ?i ora 24.00;
Joi, 14 decembrie 2017, Óntre ora 08.00 ?i ora 22.00;
Vineri, 15 decembrie 2017, Óntre ora 08.00 ?i ora 22.00.
Intrarea este liber„. Accesul presei este permis.

Cei prezen?i la Palatul Regal pentru a aduce un ultim omagiu Regelui Mihai I, sunt ruga?i s„ respecte urm„toarele reguli:

S„ fie Ómbr„ca?i Ón ?inut„ corespunz„toare, cu culori Ónchise.
S„ nu poarte saco?e, gen?i ori bagaje voluminoase de niciun fel.
S„ nu vin„ Ónso?i?i de copii sub 7 ani, nici cu c„rucioare de copii.
S„ nu foloseasc„ aparate de fotografiat, telefoane mobile ori alte instrumente electronice. Fotografierea ?i filmarea sunt interzise, din respect pentru solemnitatea ocaziei.
S„ aib„ la ei un document de identitate.
Nimeni nu va putea depune florile personal, la catafalc. Florile vor fi a?ezate Ón gr„dina din fa?a Palatului Regal sau pe trotuarul din fa?a grilajului Palatului. Personalul Casei Majest„?ii Sale va fi la fa?a locului, pentru a Óndruma publicul participant.
Persoanele care vin la catafalc sunt rugate s„ nu aduc„ volume, scrisori, ilustrate, timbre, documente sau fotografii. Toate acestea pot fi trimise ulterior, prin po?t„, pe adresa Palatului Elisabeta.
Œn incinta Palatului Regal, fumatul ?i vorbitul la telefonul mobil sunt strict interzise.
S„ coopereze cu personalul specializat al Ministerului Afacerilor Interne pe timpul verific„rilor de securitate care se vor efectua Ón curtea ?i Ón interiorul Palatului Regal.
Alergatul Ón perimetrul de siguran?„ este strict interzis.
S„ respecte programul activit„?ilor ?i traseul de deplasare stabilit de organizatori ?i indica?iile personalului specializat al Ministerului Afacerilor Interne.
Pe perioada accesului la Palatul Regal va func?iona un post de prim-ajutor.

Œn ziua de s‚mb„t„, 16 decembrie 2017, la ora 10.25, un scurt serviciu religios va fi oficiat Ón Sala Tronului de la Palatul Regal. Presa nu va avea acces Ón Sala Tronului pe durata ceremoniei.

La ora 11.00, sicriul cu corpul neÓnsufle?it al Regelui Mihai va fi a?ezat pe un catafalc Ón Pia?a Palatului Regal. Acolo va avea loc o scurt„ ceremonie religioas„ ?i militar„. Accesul publicului Ón Pia?a Palatului este liber, Ón zonele special amenajate pentru participan?i. Accesul presei este liber.

La ora 11.10, sicriul va fi urcat pe un afet de tun. Se va forma un cortegiu funerar, la care vor lua parte Familia Regal„, militari rom‚ni, reprezentan?i ai Bisericii Ortodoxe Rom‚ne. Procesiunea se va face pe jos, iar afetul de tun va fi tras, Ón semn de omagiu, de un vehicul militar opera?ional.

De la ora 11.30 la ora 12.45, Cortegiul funerar va merge pe jos, pe traseul Pia?a Palatului Regal ñ Calea Victoriei ñ Splaiul Independen?ei ñ Pia?a Unirii ñ Intrarea pe Dealul Mitropoliei.

De la ora 12.50 la ora 14.00, la Catedrala Patriarhal„ va avea loc slujba de Ónmorm‚ntare. Publicul ?i presa nu vor avea acces Ón catedral„.

La ora 14.00, cortegiul funebru se va deplasa la Gara Regal„ B„neasa, pe ruta Pia?a Unirii, Pia?a Universit„?ii, Pia?a Roman„, Arcul de Triumf, ™os. Kiseleff, ™os. Bucure∫ti-Ploie∫ti.

La ora 14.40, sicriul cu corpul neÓnsufle?it al Majest„?ii Sale Defuncte va fi transportat cu Trenul Regal, de la Bucure∫ti la Curtea de Arge∫. Vor c„l„tori Ón Trenul Regal Majestatea Sa Custodele Coroanei ?i membrii Familiei Regale a Rom‚niei. Prezen˛a presei ?i a publicului va fi permis„ la Gara Regal„ B„neasa.

Trenul Regal va circula cu vitez„ redus„ Ón urm„toarele localit„?i: Chitila (ora 14.51) ñ Titu (ora 15.41) ñ Pite?ti (ora 16.46). To?i cei care vor dori s„ aduc„ un ultim omagiu Majest„?ii Sale Defuncte Regelui Mihai I sunt a?tepta?i Ón gara ora?ului lor.

S‚mb„t„, 16 decembrie 2017, Trenul Regal va ajunge la Gara din Curtea de Arge∫, la ora 17.30. Cortegiul funerar se va deplasa de la gar„ la Catedrala Arhiepiscopal„ ?i Regal„ de la Curtea de Arge?. Prezen˛a presei ?i a publicului va fi permis„ la Gara din Curtea de Arge∫.

La ora 17.50, va avea loc slujba de Óngropare a Regelui Mihai I Ón Catedrala M‚n„stirii Curtea de Arge∫. La ora 18.20, sicriul va fi purtat Óntr-o procesiune pe jos c„tre Noua Catedral„ Arhiepiscopal„ ?i Regal„.

La ora 18.40 va avea loc ceremonia religioas„ a Óngrop„rii Ón Noua Catedral„ Arhiespiscopal„ ∫i Regal„.

Prezen?a presei nu va fi permis„ Ón cele dou„ incinte, nici Ónainte, nici pe parcursul celor dou„ ceremonii funerare. Noua Catedral„ nu va putea fi vizitat„ Ón primele 7 zile dup„ Ónmorm‚ntare.

Familia Regal„ anun?„ mare doliu pentru 40 zile ?i doliu timp de trei luni (de la deces). Marele doliu ?i doliul se refer„ la prezen?a public„ a membrilor Familiei Regale.

C„r?i de condolean?e sunt deschise la Castelul Pele?, la Palatul Regal (Calea Victoriei) ?i la Palatul Elisabeta. Ele sunt la dispozi?ia publicului timp de 40 de zile de la data decesului.

Mesaje de condolean?e pot fi transmise online la http://www.familiaregala.ro/mesaje

Pentru orice detalii, pute?i contacta Secretariatul Regal ?i Biroul de Pres„ la adresa e-mail secretariat-regal@palatulelisabeta.ro ?i la telefonul 021 319 09 72. ?i la telefonul 021 319 09 72.


Ultimele


SATU MAREDespre noiDocumenteLegaturiMediaAnunturiImplica-teProgram de Activitate
Servicii de Gazduire Web si Inregistrare Domenii prin Claus Web srl, Satu Mare, 440080, Corvinilor, 5/D8, tel/fax: +40.261768580